Založ si blog

Slovenské tunely, n. p. /národný podnik/

Vývoj ohľadom zdravotných poisťovní sledujem už od prvej zmienky o zámere zaviesť jedinú „štátnu“ poisťovňu. Čo si ale dovolili naši oligarchovia, ktorí roky vyžierajú túto krajinu, je priam nechutné. Už som to písal predtým, asi nám nedávajú na výber a budeme musieť použiť čl. 32 Ústavy SR, ktorá ich činmi má aj tak hodnotu rolky toaletného papiera.

 

dôvera  za  Dôveru

Informácie uvedené v tomto príspevku boli zverejnené na internete a sú zoradené tak ako sa k nim jeho autor postupne dopracovával po oznámení zámeru Róberta Fica o odkúpení, alebo vyvlastnení súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Union.

K medializovaným informáciám o zámere vlády Róberta Fica zaviesť na Slovensku inštitút jednej štátnej zdravotnej poisťovne súkromná zdravotná poisťovňa Union vyjadrila svoje jednoznačné NIE, súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera oznámila, že sa rokovaniam nebude brániť.

Ale prečo?

Fakty:

1. K 31. decembru 2009 poisťovňa Apollo kúpila poisťovňu Dôvera, nechali si meno Dôvera. Bývalý majiteľ poisťovne Apollo sa nechal zo spoločného podniku vyplatiť.
Po kúpe znalecký posudok určil, že Dôvera má o 470 miliónov eur vyššiu hodnotu ako pred predajom – majetku ani peňazí jej nepribudlo, len sa ocenila aj hodnota poistného kmeňa, ktorý sa pri predaji poisťovne zo zákona prevádzal, ako keby nemal žiadnu cenu.

Akcionári sa v roku 2010 rozhodli…. – kto sú vlastne akcionári súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera?

V spojenej poisťovni sa popri Pente objavil nový akcionár. Keďže tento investor vyžaduje, aby sa jeho meno nespomínalo, aj manažéri Penty musia na verejnosti tvrdiť, že Juraj Široký nekontroluje polovicu akcií Dôvery.

http://www.raabe.sk/clanky/preco-sa-penta-poistila

Kto je Juraj Široký?

Na stránke Wikileaks sa v depešiach z roku 2006 ako sponzor Smeru spomína okrem iných aj Juraj Široký. Správu o depešiach prinieslo SME. Depeše ambasády dokonca uvádzajú, že podnikateľ Široký mal na vtedajšieho premiéra Fica svoj vplyv. Po rokovaní s čínskym prezidentom v roku 2009 Fico videl priestor v spolupráci s čínskou stranou pri financovaní diaľníc: „Mohol by to byť spôsob, akým vyriešime nedostatok finančných prostriedkov, respektíve ich predražovanie pri výstavbe diaľnic formou PPP-projektov.“ Depeše však uvádzajú, že spolupráca stroskotala, pretože Široký sa mal cítiť ako väčšinový vlastník Váhostavu, ohrozený čínskou stranou. Spolupráca s Čínou v tomto smere nenaplnila.

2. Akcionári Dôvery sa v roku 2010 rozhodli, že 413 miliónov zo 470 miliónov eur, o ktorési Dôvera účtovne polepšila, zapíše do výkazov ako záväzok voči akcionárom teda peniaze, ktoré sa majú vlastníkom vyplatiť. Vďaka tejto zázračnej formulke sa vyhnú aj dani ktorú by museli zaplatiť pri normálnej výplate zisku. Podpredsedníčkou predstavenstva Dôvery je v tom čase súčasná ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská . Zvolenská túto operáciu akcionárov podpísala.

http://ekonomika.sme.sk/c/6362856/premier-ministerke-zvolenskej-stale-veri.html

3. Keďže sa jednalo čisto o účtovnú transakciu je potrebné peniaze zhmotniť do reálnej podoby – akcionári žiadajú o úver. 
Žiadosť o úver musí schváliť aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Bez jeho schválenia, by si poisťovňa nemohla peniaze požičať. Predsedom úradu je Ján Gajdoš…

Kto je Ján Gajdoš?

V minulosti rovnako ako Zvolenská pracoval v Dôvere na pozícii špecialistu pre individuálne zdravotné poistenie. Gajdoš svedčil v arbitráži medzi štátom a akcionármi Dôvery v neprospech štátu. (V arbitráži žiadali akcionári od Slovenska odškodnenie za zákaz zisku – Ficov zákon o zákaze zisku pre poisťovne). Gajdoš vo februári tohto roka požiadal Fica o uvoľnenie z funkcie. Dôvodom pre odchod má byť podľa regulačného úradu politizácia funkcie. Tá má nastať podľa Gajdoša po 1. júli, kedy začne platiť novela zákona. Podľa neho môže ministerstvo zdravotníctva vláde ľahšie navrhnúť odvolanie predsedu úradu.

http://ekonomika.sme.sk/c/6437487/sef-zdravotnickeho-dohladu-zlozil-funkciu.html#ixzz21caBOeS8

4. Dôvera a úver -poisťovňa ako dôvod pre poskytnutie úveru uvádza, že potrebuje prostriedky „na ďalší rozvoj aktivít v zdravotníckom sektore“. Podľa Notárskeho centrálneho registra záložných práv poisťovni požičali Tatra banka, VÚB, UniCredit Bank a Privatbanka. Zástupcovia Dôvery tvrdia, že bánk, ktoré jej úver poskytli, je viac. ( Privatbanka a VÚB – samotný Haščák sa v minulosti angažoval vo VÚB Invest, Privatbanku Penta dokonca vlastní .
Výška úveru je 180 miliónov Eur – táto suma, je vyššia ako vlastné imanie Dôvery, to bolo vlani 124 miliónov eur. Poisťovňa dosiahla vlani zisk 39,3 milióna eur. Aktuálne je nesplatená časť úveru 155 miliónov eur. Ručí sa celou Dôverou – prvé záložné právo je zriadené na podnik, teda celú spoločnosť Dôvera, ďalšie na súbor práv akcionárov. Vlani Dôvera akcionárom vyplatila 179,5 milióna, môžu si vyplatiť ešte 233 miliónov eur.

Takže z účtovného hľadiska sa javia v celom postupe problémy:

(zdroj Ovocníček)

Cena pri prevode CHZP Apollo správne obsahovala nulové ocenenie poistného kmeňa – definoval to takto zákon. A je to tak správne – pretože súhrn práv na poistné plnenie sa morálne a eticky oceniť nedá – nedá sa teda povedať, že predajná cena CHZP Apollo bola nesprávna a že znalec určil správnu výšku….Otázka znie ako sa uplatní toto ocenenie pri plánovanom spätnom predaji štátu, keďže súvaha po akvizícii bola nafúknutá o hodnotu poistného kmeňa a zákon určuje jeho nulové ocenenie ako súhrn práv na poistné. Cena poisťovne aspoň v účtovnej hodnote pri predaji štátu by sa teda mala o túto sumu znížiť….Bude to tak naozaj?
Ďalej – ako je možné, že sa dosiahnutý hospodársky výsledok z roku 2009 vo výške 470 mil. € zapísali nasledujúci rok ako záväzky voči akcionárom? Veď práve takto sa účtovne upravuje výplata zisku – ako záväzky voči akcionárom. Žiadna zápisnica nemôže povedať, že takto formulovaný zisk už nie je zisk. Jednoducho je to tak preto, že tento záväzok voči akcionárom nie je nový lebo dochádza len k presunu súm medzi položkami pasív – a to nerozdeleného zisku vo vlastnom imaní voči dlhodobým záväzkom. Celková hodnota pasív sa však nemení !

Čerpaný bankový úver sa taktiež javí ako účtovný trik v súvislosti s celou transakciou – totiž záporný goodwill nepriniesol žiadne reálne peniaze – je to len fiktívna účtovná hodnota – ktorá či je zapísaná ako zisk, alebo záväzky nemá reálny finančný podklad. Preto bolo potrebné vziať bankový úver.
Penta a Široký sa tak dostali postupnosťou transakcií k sume cez 400 mil. € jednorázovo, pričom Dôvera vykazuje koncoročné výsledky hospodárenia obvykle od 10 do40 mil. €, ktorých sa ale nesmie dotknúť. Táto účtovná transakcia však priniesla minimálne 10-násobne viac a bude celá vyplatená.

Z hľadiska zákonnosti – je to legálne – nie je to legálne? Je to podvod – nie je to podvod ? – účtovné operácie sa môžu pohybovať na hrane, ostatné sú len domnienky – nikto nevidel (teda okrem zainteresovaných) ako detailne sú tieto operácie v účtovných knihách zaznamenané, čiže nie je možné sa jednoznačne vyjadriť k legitimite. Na základe zverejnených informácií sa dajú niektoré veci považovať za nezmysel, ale je predpoklad, že je to právne a účtovne ošetrené tak, aby sa to pohybovalo na hrane. Môže nástupnícka spoločnosť inak oceniť majetok? De facto môže – zákon určil len nulovú cenu za prevod kmeňa, ako to ocení súkromná firma a akú metódu použije je v súlade s účtovnými pravidlami jej vec. Vieme spôsob výpočtu poistného kmeňa? Nevieme. Ak by sme vedeli – je to správna / nie je to správna suma? x metód – x ľudí – x názorov
Zdaňovanie goodwillu – s tým nik nepohne, taký bol vtedy zákon …
Preklenutie zisku na záväzky sa javí ako najväčší podvod na základe zverejnených informácií, ale ako presne je to v účtovných knihách, nikto netuší…
Úver – súvisí to síce so všetkým, ale nelegálne to nie je, podstatné však je, aby sa nesplácal z peňazí určených na správnu réžiu – lebo by to boli zdroje verejného poistenia….

no a tu sa dostávame k meritu veci – ak by aj skutočne mala poisťovňa naďalej ročný zisk v priemere 35 až 40 miliónov, pri zákonom stanovených pravidlách o fungovaní súkromných zdravotných poisťovní celý jej budúci zisk bude stačiť akurát tak na obsluhu záväzkov.

Prečo by Penta tak hlúpo riskovala? V čom sa prerátali?

Penta vždy hrá na istotu. Náklady na pokrytie záväzkov mohli plynúť z odškodnenia vo výške jednej miliardy eur ktoré akcionári žiadali v arbitrážnom súde ako odškodnenie od Slovenska. Dôvodom sporu bol Ficov zákon z roku 2007, ktorý zakazoval akcionárom zdravotných poisťovní vyplatiť si dividendy. Arbitrážny súd žiadosť o odškodnenie zamietol. Ako dôvod uviedol, že HICEE nie je priamym vlastníkom Dôvery, ale je medzi nimi spoločnosť Dôvera Holding. Rozhodnutie arbitrážneho súdu je konečné.

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/6110613/penta-prehrala-arbitraz-so-statom-pre-zisk-v-zdravotnictve.html#ixzz21cnOr8FH

Z tohto pohľadu sa poisťovňa Dôvera javí ako poisťovňa ktorá už dávno skrachovala. A preto je potrebné sa čo najskôr zadlženej poisťovne zbaviť .

Kto by kúpil?

Kupec sa našiel pomerne rýchlo. Rozhodnutie súdu o neodškodnení bolo zverejnené denníkom Sme 24.10.2011. V decembri sa objavuje spis Gorila. V marci Fico a jeho strana vyhráva vďaka kauze Gorila voľby a získava parlamentnú väčšinu. Tri mesiace po voľbách prichádza Fico so zámerom odkúpiť / vyvlastniť súkromné zdravotné poisťovne. Akcionári poisťovne Dôvera sa v podstate nebránia, ale chcú ešte o veci rokovať. Celé mediálne PR okolo obchodu sa zastreší pozvaním novinárov na čašu vína a obrátenie pozornosti správnym Smerom k zdaniu mocenského boja medzi skupinou Penta a vládou Róberta Fica zastreší deň pred rokovaním vlády článok“ Šéf Penty nechce aby poslanci počúvali o Gorile“

http://hnonline.sk/slovensko/c1-56714350-sef-penty-nechce-aby-poslanci-pocuvali-o-gorile

Na informácie ohľadom odkúpenia súkromných zdravotných poisťovní bolo uvalené informačné embargo až do rokovania vlády. V hre sú tri varianty – 1. Odkúpenie, 2. Vyvlastnenie (aj keď to znie akokoľvek ľúbivo je možné len za určitých veľmi špecifických kritérií a záväzok splácania úveru poskytnutého poisťovni Dôvera by tak či tak prešiel na plecia daňových poplatníkov a akcionári by mali opäť otvorenú cestu k žalobe na štát s tučným odškodným) 3. Alternatíva pri ktorej by nedošlo k zmene vlastníctva poisťovní, tie by naďalej zostali vo vlastníctve súkromných spoločností. Štát by však na základe dohody s ich akcionármi prevzal riadiacu kontrolu nad poisťovňami a spravoval by ich bez zasahovania vlastníkov. Ako protihodnotu by štát akcionárom súkromných poisťovní platil.

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/ficova-vlada-zavadza-monopol-jednej-zdravotnej-poistovne.html

Spokojní budú všetci: Penta a Široký budú mať svoje stámilióny Eur, Fico urobí zasa jeden hrdinský krok smerom k sociálnemu štátu, a občania budú spokojní s ilúziou, že ich konečne gorily zdierajú o trošku menej.

prevzaté z: http://tv24.li/index.php/issues/26-domace/138-dovera-za-doveru&Itemid=82

 

Samá voda . ..

10.07.2014

Musím napísať pár riadkov k aktuálnemu cirkusu ohľadom vývozu nášho najväčšieho bohatstva – VODY. Spozornel som už pred viac ako 2 rokmi, keď sa prvý Globsec konal na medzinárodný deň vody a príznačne – v River parku (viac okato sa už asi nedalo). Pred rokom som napísal blog o VLASTIZRADE, pretože to, čo tu zástupcovia majiteľov krajiny páchajú, sa inak [...]

August 68 vs. najväčšia SHOW v histórii Slovenska – Vlastizrada ! ! !

21.08.2013

Demontáž a likvidácia štátu v priamom prenose. Finále 23 ročného rozkrádania sa blíži k svojmu vyvrcholeniu. Sledujte LIVE !!! Teraz sa pripravuje najväčšia hostina … reforma ESO alias chaos, likvidácia SAV /ktorá paradoxne udelila premiérovi cenu za prínos vede/, zrušenie FNM /samozrejme po predošlom vytunelovaní posledných zbytkov spravovaného majetku/ [...]

Prečo „Dobrý anjel“ chce byť prezidentom ?

24.03.2013

Médiá nám zatajujú skutočné obrovské problémy zverejňovaním a rozpitvávaním rozličných menších káuz, manipuláciou a propagandou. Odhliadnuc od toho, že toto bude po strate dôvery v bankový systém, v ktorom ako najchudobnejšia krajina Eurozóny zachraňujeme súkromných bankárov zanedbateľný problém, musím to napísať. Už viac ako rok poukazujem na kauzy a [...]

Pásmo Gazy, Izrael, Palestína

Pri izraelskom údere na lídrov Hamasu zomrelo podľa úradov v Gaze vyše 70 Palestínčanov

13.07.2024 15:00

Terčom útoku bol vojenský líder Hamasu Muhammad Díf.

SR Pohoda festival počasie búrky ukončenie predčasné TNX

Exprezidentku Čaputovú mrzí, že sa predčasne ukončila tohtoročná Pohoda, zraneným praje skoré uzdravenie

13.07.2024 14:09

Okrem toho ocenila desiatky príbehov pomoci, podpory a solidarity.

seniorka

Seniorka vyhodila z okna 15-tisíc eur. Nedôverujte neznámym ľuďom, vyzýva polícia

13.07.2024 14:05

Podvodník dôverčivú seniorku inštruoval, aby peniaze vložila do igelitovej tašky a odovzdala ich jeho známemu.

Fico, oslavy Cyrila a Metoda

Oslavy prijatia Deklarácie o zvrchovanosti budú v Starej Bystrici

13.07.2024 13:37

Podujatie, ktoré je pripomienkou prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky dňa 17. júla 1992, sa koná pod záštitou predsedu vlády Fica.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 14
Celková čítanosť: 158066x
Priemerná čítanosť článkov: 11290x

Autor blogu

Kategórie